De Algemene Verordening Persoonsgegevens is ingegaan

Vandaag gaat de AVG in. Dit is een nieuwe wet die ook gevolgen zal hebben voor het basissonderwijs.  In de nieuwsbrief die vandaag wordt verstuurd is hierover een artikel opgenomen. Deze informatie wordt ook opgenomen in de nieuwe schoolgids.