Fantastisch nieuws...Basisschool De Wegwijzer gaat Europa in!

Prachtige Erasmus Plus subsidie voor het project STEAM time Solve UNESCO crime!
Tijdens dit 2 jaar durende project werken de leerlingen van de groepen 7 en 8 van De Wegwijzer samen met leerlingen van 4 scholen uit Polen, Italië, Roemenië en Kroatië aan rekenkundige vraagstukken. Deze vraagstukken zijn gerelateerd aan wetenschap, techniek, bouwkunde en kunst. Jaarlijks vinden er 2 uitwisselingsmomenten plaats waarbij 6 leerlingen met 2 leerkrachten op reis gaan naar 1 van de samenwerkingsscholen om kennis te maken met elkaar en om cultureel erfgoed te bezoeken. In juni 2020 komen de leerlingen uit de 4 partnerlanden bij ons op bezoek. Dit alles in het kader van internationalisering en wereldburgerschap.
Op donderdag 20 september is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 6, 7 en 8 waarin we uitleg geven over het project en de uitwisselingsmomenten.