Internationale contacten

Internationale contacten

Ons oude meubilair heeft een mooi plekje gevonden in een basisschool in Kroatië. Die school heeft al een hele tijd geleden aangegeven dat zij daarvoor iets terug zouden willen doen in de vorm van een muzikaal optreden voor onze leerlingen. Het heeft allemaal wat voeten in aarde gehad maar nu gaat het opeens in sneltreinvaart...12 kinderen van de groepen 7-8 van de KRALJA ZVONIMIRA school in Seget Donji Kroatië komen naar Tilburg! Op 16 januari 2018 komen zij samen met een aantal leerkrachten, de locoburgemeester van Seget Donji en de ambassadeur van Kroatië een dag bij ons op school.

internationalecontacten2

Het programma staat nog niet vast maar zal in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: een muzikaal optreden van de Kroatische leerlingen voor onze leerlingen, in tweetallen meedraaien in de groepen, een gesprek om de mogelijkheden voor een eventueel vervolg te bespreken en een middagprogramma dat georganiseerd wordt door onze studenten van de Pabo samen met de kinderen van de groepen 7-8. Een prachtige kans voor onze leerlingen om kennis te maken met een andere cultuur, een andere taal en een mooie stap voor onze school in de richting van mondiale bewustwording en mondiaal burgerschap.