Weer naar school!!!

Beste ouders en verzorgers,

 

we zijn blij dat de scholen en de kinderopvang 0-4 jaar vanaf volgende week weer open mogen gaan.

 

Zoals u begrijpt gaat dit echter niet zomaar en is het belangrijk om met elkaar af te spreken hoe dit zo makkelijk en veilig mogelijk kan.

Er komen daarvoor vanuit het ministerie van OCW extra maatregelen waaraan de school zich moet gaan houden. Op basis van die informatie wordt er een nieuw protocol gemaakt dat met jullie allemaal gedeeld wordt.
 

Vanavond is de persconferentie. Daarna gaat het corona coördinatieteam van Xpect Primair met elkaar in gesprek en om 21.00 uur is er een digitaal directeurenoverleg waarin we afspraken met elkaar gaan maken.

 

Ik probeer de nieuwe informatie uiterlijk donderdag met jullie te delen zodat we allemaal weten wat er maandag van iedereen verwacht wordt. Met de kinderen gaan we er natuurlijk een feestje van maken!

 

Vriendelijke groeten, Harriët