Wij steunen de voedselbank

Beste ouders en verzorgers, 

In de huidige tijd staan de voedselbanken steeds meer onder druk. U heeft dit vast in de media vernomen. Oorzaken zijn o.a. afname van het voedselaanbod en toename van de gezinnen die van de voedselbank gebruik moeten maken. 
Daarom is de voedselbank altijd op zoek naar een extra steuntje in de rug. 

Voor iedereen is de 'decembermaand', de maand om iets extra's voor een ander te willen doen. Als 'De Wegwijzer' zijn wij natuurlijk een belangrijk onderdeel van de wijk en kunnen wij samen iets betekenen voor de ander. 

We willen u vragen om uw kind(eren) in de periode van vrijdag 11 december t/m woensdag 16 december een 'houdbaar' product mee naar school te laten nemen. Denk hierbij aan: pasta, rijst, alles in blik, pot, zak, voedsel wat langere tijd mee kan.  Wij verzamelen deze producten op school en de voedselbank haalt ze dan op. Zij zorgen dat de producten in de voedselpakketten worden opgenomen. 

Alvast heel hartelijk bedankt namens alle vrijwilligers van de voedselbank en alle mensen die hier gebruik van maken. 

Vriendelijke groeten, Team BS De Wegwjzer