BVL school

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie NoordBrabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-netwerk bestaat uit een bundeling van krachten van organisaties die intensief met elkaar samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan scholen.
 

Brabants VerkeersveiligheidsLabel


Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of - verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Ook De Wegwijzer gaat voor NUL Verkeersdoden in Brabant en doet mee met het BVL!