Lefland

Lefland

Voor de begeleiding van vermoedelijke hoogbegaafde leerlingen werken we intensief samen in de wijk. Deze samenwerking is enerzijds gericht op het versterken van het aanbod op de eigen school. Daarnaast werken we met een wijkgerichte ontmoetingsdag.

In de begeleiding van begaafde leerlingen werken we met verschillende ondersteuningsniveaus.  Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling kiezen we voor de juiste ondersteuning.  

 

Versterken aanbod op de eigen school

Voor leerlingen die dit nodig hebben wordt compacten en verrijken/verdiepen van de leerstof ingezet. Als er meer nodig is maken we gebruik van Lefland. Lefland is een interne voorziening om tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen binnen onze school. We vinden het belangrijk dat ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De leerlingen komen hiervoor 1 dagdeel per week bij elkaar en werken dan meestal aan gezamenlijke projecten waarbij onderzoekend leren een grote rol speelt. We dagen deze leerlingen uit op zowel intellectueel, sociaal-emotioneel als creatief gebied. Tijdens deze bijeenkomsten is veel aandacht voor de zijnskenmerken van begaafdheid en wordt gewerkt aan een growth mindset. Aan de hand van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafde leerlingen (DHH) wordt bekeken of een kind in aanmerking komt voor deelname aan Lefland.

 

Wijkgerichte ontmoetingsdag                                                                                                                       

Als de ondersteuningsvraag van de leerling breder ligt of groter is dan het aanbod binnen onze eigen school maken we gebruik van de wijkgerichte ontmoetingsdag. Tijdens deze ontmoetingsdag waarbij ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen elkaar 1 dag per week ontmoeten onder begeleiding van een begaafdheidsexpert staan vaardigheidsdoelen centraal. Bij vaardigheidsdoelen denken wij aan: leervaardigheden, executieve vaardigheden, hogere denkvaardigheden, levensvaardigheden en sociale vaardigheden.