Onze visie

Onze kernwaarden

Dit zijn onze drijfveren, hier staan we voor en hier geloven we in. We maken onze kernwaarden op allerlei manieren zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar in onze school. Ze maken als het ware deel uit van ons DNA.
 

  • Vertrouwen
  • Groei
  • Vergeving
  • Respect
  • Duidelijkheid
  • Verbondenheid
  • Verwondering

 

Dit is onze missie

Wij willen kinderen betekenisvol en uitdagend onderwijs bieden in een sfeervolle, kansrijke en veilige leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich vanuit een positief gevoel van eigenwaarde maximaal ontwikkelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. De Wegwijzer is een sfeervolle school waar alle kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.

 

Dit is onze visie

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en door samen met de collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen.
 

De toekomst en onze plannen daarvoor…

Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op en wat de toekomst ons gaat brengen weten we niet zeker. De leerlingen die we nu als 4-jarigen in onze school krijgen, zijn de volwassenen van die toekomst. Maar we hebben geen idee van de beroepen die zij uit zullen gaan oefenen in onze steeds veranderende maatschappij.

De groeiende kloof tussen arm en rijk, de kansenongelijkheid, de internationalisering, de groei van de wereldbevolking, de technologische ontwikkelingen en de opwarming van de aarde zijn allemaal voorbeelden van de veranderingen waarmee het onderwijs nu al te maken heeft. Dat betekent dat we niet kunnen blijven doen wat we altijd deden. De omvorming van “leerlingen onderwijzen” naar “leerlingen de mogelijkheden bieden om een leven lang met passie en vanuit intrinsieke motivatie te leren” is een mooie uitdaging voor ons allemaal.

Een uitdaging die we op onze school stapsgewijs aan willen gaan door steeds de balans te blijven zoeken. Door enerzijds open te staan voor nieuwe ideeën en te experimenteren en anderzijds te zorgen voor een gedegen basis voor al onze leerlingen. We willen onszelf steeds blijven ontwikkelen en blijven verwonderen en gunnen dit onze leerlingen ook.

Om de 2 jaar wordt onze ontwikkelcirkel gemaakt waarin we de zaken opnemen waar onze focus op zal liggen. Door gebruik te maken van deze cirkelvorm, wordt de samenhang voor iedereen duidelijk. De ontwikkelcirkel is, net als de kernwaarden en het schoolondersteuningsprofiel, voor iedereen zichtbaar en voelbaar in onze school aanwezig.

Het schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteunings profiel laat zien wie we zijn, wat we doen en waarin we ons verder willen ontwikkelen. Het motto van onze school Sfeervol en kansrijk is hierbij steeds het uitgangspunt. We denken in ontwikkelkansen voor alle leerlingen. Hierbij hebben we als minimaal doel dat kinderen groei maken in hun ontwikkeling. Als ons dit niet lukt, stellen we ons vragend en kwetsbaar op en leggen we verbindingen naar anderen. In eerste instantie zoeken we hierbij naar mogelijkheden binnen onze wijk Oud Reeshof. Als dit niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een passend aanbod binnen ons samenwerkingsverband.

Ons Schoolondersteuningsprofiel is beeldend weergegeven. Onder dit beeld ligt een uitwerking van de IVO-velden. (IVO staat voor Indicatiestelling vanuit Onderwijsbehoeften)

Bekijk hier de beeldende weergave van het schoolondersteuningsprofiel.