Samenwerking binnen de wijk

Kinderopvang BSO

De kinderen van onze school kunnen na schooltijd gaan spelen bij de buitenschoolse opvang van Kinderstad. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen en de jaarlijkse studiedag. De opvang wordt verzorgd door Kinderstad.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning en bemiddeling van Kinderstad, telefoonnummer 013-5838040 of een kijkje nemen op de website www.kinder-stad.nl

De locaties van de buitenschoolse opvang zijn BSO Huibeven (gelegen aan de Giekerkstaat), BSO Reeshoeve (aan de Langedijk), Outdoor-BSO Warande (bij hockeyclub HC Tilburg), Sport-BSO Reeshof (Bladelstraat) , Cultuur-BSO Studio-T (Breskensstraat).

Indien uw kind naar een van deze locaties gaat, wordt hij of zij in de aula van onze school opgehaald.

Integraal Locatieplan

Binnen de gemeente Tilburg zijn in 2016 afspraken gemaakt rondom de Integrale Locatieplannen. In zo'n plan wordt omschreven op welke manier de verschillende instanties binnen de wijk samen kunnen gaan werken om vanuit een doorgaande lijn talentontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Onze school werkt binnen dit plan samen met Kindcentrum Huibeven, OBS De Heerevelden en Jan Ligthart Huibeven. Vanaf november 2019 komen de 2 laatstgenoemde scholen onder een dak en voeren vanaf dan een nieuwe naam: De Hartevelden.

 Er wordt in de komende jaren steeds vaker wijkgericht en stichting overstijgend gewerkt. De samenwerking die we tot nu toe hebben gerealiseerd is voornamelijk gericht op de doorgaande lijn van 0-6 jaar. Kleuters en peuters ontmoeten elkaar, doen samen activiteiten en leren elkaar zo kennen. Dit geldt ook voor de professionals die met de kleuters en de peuters werken.

We werken ook steeds vaker samen met de Cultuur Pluktuin De Populier. De kinderen van De Wegwijzer bezoeken de tuin regelmatig en er vinden allerlei culturele activiteiten plaats in dit prachtige groene stukje Reeshof.

Ook DC Company is een vaste samenwerkingspartner. Er vinden naschoolse activiteiten plaats en we maken graag gebruik van de expertise van DC wanneer het gaat over dans en choreografie.

Het overleg Oud Reeshof is in het leven geroepen om de samenwerking op wijkniveau te verbeteren. In dit overleg ontmoeten de directeuren van BS Helen Parkhurst, SBO Westerwel, OBS De Hartevelden, BS De Wegwijzer en vertegenwoordigers van de Kinderopvang, T-Primair, R-Newt, GGD en IMW elkaar.