Schoolgeld

Ouderbijdrage
 

De vrijwillige ouderbijdrage per kind, per schooljaar is vastgesteld op € 80,00.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Activiteiten georganiseerd door de oudervereniging € 20,00
Spaardeel voor de schoolreis € 15,00
Bijdrage voor tussenschoolse opvang € 45,00
Totaal € 80,00
 

Schoolmelk

Wanneer uw kind thee of melk van school drinkt, wordt hiervoor een bedrag van €25,00 per jaar in rekening gebracht.

In het begin van het schooljaar ontvangt elk kind een gele kaart met daarop de bedragen en de betaalwijze.

Bidon

Wij promoten het drinken van water op onze school. Elke leerling krijgt een bidon van ons. Wanneer de dop vervangen moet worden kan deze voor € 1,00 bij de administratie gekocht worden..

Schoolmaterialen

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen een etui met inhoud van de school. Bij normale slijtage zorgt de school voor vervanging. In andere gevallen wordt de volgende vergoeding gevraagd:

Pen € 5,00
Potlood € 0,25
Liniaal € 0,30
Etui € 2,00
Gum € 0,25
Koptelefoon € 2,50
Bidon € 1,00
 

Schoolshirt

Voor het schoolshirt vragen wij een bijdrage van € 5,00. Wanneer het shirt te klein is geworden en het ziet er nog goed uit, dan kunt u het shirt inleveren. U krijgt dan een korting van € 2,50 op de volgende aankoop. Wanneer er gebruikte shirts voorhanden zijn, kunt u die kopen voor € 2,50.