Sportief en gezond

BS De Wegwijzer, een sportieve school!

 

Sport op BS de Wegwijzer

 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Lieke van Woerkom is de vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool de Wegwijzer. Lieke is een combinatiefunctionaris van het Beweegteam Onderwijs in de gemeente Tilburg.


Bewegingsonderwijs
Plezier in bewegen vinden we belangrijk. Dit draagt bij aan de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hebben twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs in de week. Iedere klas krijgt een gymles van juf Lieke. Daarnaast geeft op vrijdag juf Britt (groepsleerkracht) de hele dag gymlessen aan verschillende klassen. De overige klassen krijgen van de eigen groepsleerkracht gymles. In deze lessen bewegingsonderwijs komen zowel toestel onderdelen als spel onderdelen aan bod.
 
Sport aanbod na school
Ook na schooltijd worden er regelmatig sportactiviteiten aangeboden. Deze sportactiviteiten hebben iedere keer een ander thema, waarbij een soort sport centraal staat. Er zijn ook samenwerkingen met sportverenigingen die langs komen om clincis te geven. De kinderen kunnen op deze manier kennis maken met verschillende sporten. De na schoolse sport activiteiten worden vaak gehouden in samenwerking met de naastgelegen basisschool de Hartevelden.
 
Een aantal voorbeelden van sportactiviteiten die aan bod komen zijn: freerunnen, voetbal, hockey, kickboksen, korfbal en dansen.
 
Vakantietoernooien
Vanuit de Gemeente Tilburg worden in de schoolvakanties verschillende toernooien georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. De informatie over de vakantietoernooien wordt ruim op tijd gecommuniceerd. De inschrijving verloopt via juf Lieke.
 
City Trainer Junior 
Kinderen van groep 8 kunnen opgeleid worden tot City Trainer Junior. Bij deze cursus leren kinderen het begeleiden, bedenken en aanpassen van spellen en beweegactiviteiten op het schoolplein. In de pauzes gaan de City Trainers Junior naar buiten om beweegactiviteiten op het schoolplein aan te bieden voor de andere klassen. Voor de City Trainers Junior wordt er jaarlijks ook een bedank middag georganiseerd. Tijdens deze middag kunnen de City Trainers Junior sportieve clinics volgen samen met City Trainers Junior van andere basisscholen van de gemeente Tilburg.

 
Koningsspelen en sportdag
Elk jaar doen we mee aan de landelijke, feestelijke en sportieve Koningsspelen. De Koningsspelen worden gehouden in combinatie met de sportdag. Deze gehele dag staat in het teken van sportieve activiteiten.

 
BeweegBaas
BeweegBaas is het leerlingvolgsysteem waar we sinds 2021-2022 mee werken voor het bewegingsonderwijs op de Wegwijzer. In dit leerlingvolgsysteem zijn de doelen positief, concreet en kindgericht geformuleerd. De kinderen krijgen deze doelen te zien en gaan aan de slag met deze doelen. Daarnaast staat er op het beweegrapport geen normering, maar een overzicht van wat je als leerling kan en wat je volgende uitdaging is.