Sportief en gezond

BS De Wegwijzer, een sportieve school!

 

Anouk Pietjouw

In augustus 2020 ben ik gestart als vakleerkracht op basisschool De Wegwijzer. Ik ben ook werkzaam op basisschool De Stelaertshoeve en bij sportvereniging Prins Hendrik in Vught. Ik ben een combinatiefuctionaris van het Beweegteam Onderwijs in de gemeente Tilburg.

 

Sportieve school 

Plezier in bewegen vinden we belangrijk. Dit draagt bij aan de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hebben 2 uur bewegingsonderwijs in de week. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten na school die vanuit de gemeente Tilburg worden georganiseerd. Hier kunnen de kinderen zich voor inschrijven.
 

Bewegingsonderwijs 

Wekelijks hebben de kinderen twee uur bewegingsonderwijs, een uur van mij (de vakdocent) en een uur van de groepsleerkracht. In mijn lessen wordt er veel met toestellen gewerkt. In de les van de groepsleerkracht komen de spel sporten aan bod.
 ReesSport

 

City Trainer Junior 

Kinderen van groep 7-8 kunnen opgeleid worden tot City Trainer Junior. Bij deze cursus leren kinderen het begeleiden, bedenken en differentiëren van spellen en beweegactiviteiten op het schoolplein. In de pauze gaan de City Trainers Junior naar buiten om aan de slag te gaan met de beweegactiviteiten op het schoolplein.

Citytrainer Junior
 

Naschoolse sport

In blokken wordt gedurende het schooljaar naschoolse sport aangeboden. In zo’n blok worden wekelijkse activiteiten gegeven door de vakleerkracht. Een extra beweegmoment, kennis maken met nieuwe sporten en samen spelen staan hier centraal.
 

Vakantietoernooien 

Ook in de schoolvakanties kunnen de kinderen actief bezig zijn. Vanuit de Gemeente Tilburg worden in iedere schoolvakantie verschillende toernooien georganiseerd. De kinderen van De Wegwijzer kunnen zich hiervoor inschrijven. De informatie over de vakantietoernooien wordt door mij gedeeld. 
 

Schoolplein 14 

In september 2016 hebben wij schoolplein14 geopend: een uitdagend schoolplein dat op een respectvolle manier samenspelen stimuleert.

Schoolplein 14
 

Koningsspelen en sportdag 

Elk jaar doen we mee aan de landelijke, feestelijke en sportieve Koningsspelen. Ook wordt er ieder jaar een sportdag gehouden.

Koningsspelen en sportdag