TaalTuin

TaalTuin

 

In onze TaalTuin krijgen kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen minimaal drie keer per week een extra taalaanbod. Er wordt voorgelezen, samen gelezen, er worden woordenschatspelletjes gedaan, verhalen geschreven en gedichten gemaakt. Het woordenschatmonster eet alle moeilijke woorden op en de boekenrups verzamelt alle boeken die gelezen zijn.
Op deze manier wordt het beter leren van de Nederlandse taal leuk en zien we kinderen groeien.